co pro vás můžeme udělat

účetnictví - daňová evidence - mzdy - daňová přiznání - poradenství

ÚČETNICTVÍ / DAŇOVÁ EVIDENCE

věnujte se svému 
podnikání...

... a účetní agendu přesto budete mít pod kontrolou, přitom bez starostí:

 komplexní vedení účetnictví či daňové evidence online
► možnost vašeho vzdáleného přístupu do vaší agendy
► zpracování v ekonomickém systému Pohoda nebo Helios
► optimalizace způsobu předávání a zpracování prvotních podkladů
► správa dokumentů, vzájemná komunikace a notifikace online
► účtování všech operací na základě podkladů předaných fyzicky či elektronicky
► vyhotovení účetních výkazů, reporting (management, banky...)
► zpracování roční účetní závěrky
► příprava podkladů pro audit, spolupráce s auditorem


zpracování mezd

nemějte se
zaměstnanci starost...

... a místo vynaloženého úsilí je nechte růst společně s vámi:

► personální agenda
► příprava pracovních smluv
► přihlášky/odhlášky zaměstnanců
► komplexní zpracování mezd
► elektronické podklady pro úhradu mezd a odvodů
► hlášení pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
► roční zúčtování daně
► komunikace s úřady
► zastoupení při kontrolách

daňová přiznání

i úřady musí být spokojeny...

... aneb co se udělat prostě musí:

► registrace k daním
► daňová přiznání k dani z přidané hodnoty / kontrolní hlášení / souhrnné hlášení
► daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob
► daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob
► daň silniční
► daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí
► komunikace s finančním úřadem, zastoupení při daňové kontrole

podpora, dohled, Revize, analýzy, poradenství

když si nebudete       
vědět rady...

... nenecháme vás v tom samotné:

► klientská online podpora a komunikace
► účetní poradenství
► možnost dohledu a poradenství při vašem stávajícím způsobu realizace ekonomických agend
► rekonstrukce účetnictví
► revize a analýzy účetnictví
► konzultace při implementaci ekonomických systémů


specializovaná řešení

Každý podnik je jedinečný a může mít svá významná specifika. 

e-shopy

Efektivní realizace zpracování velkého počtu dokladů, typicky se vyskytujícího např. u internetových e-shopů. Cestou je buď přímé propojení ekonomického systému s obchodním řešením anebo import dat. 

bankovnictví 

Propojení vašeho bankovnictví i jiných alternativních platebních systémů s účetní agendou (případně manuální import bankovních dat), automatizace zpracování plateb včetně kartových transakcí.

digitalizace a automatizace

Zpracování vstupních podkladů (faktur, účtenek) v elektronické podobě, zajištění jejich vytěžení s využitím umělé inteligence, import do ekonomického systému a digitální archivace prvotních dokladů.


návrh spolupráce

Předpokladem pro úspěšnou realizaci spolupráce a naplnění očekávání klienta
je pochopení specifik a potřeb jeho podnikání.

pojďme se setkat

Při osobní schůzce se seznámíme s vaší společností, jejími specifiky a potřebami. Na základě předaných informací připravíme nabídku šitou na míru.

příprava

Odsouhlasíme si veškeré parametry spolupráce, optimalizujeme předávání podkladů, nastavíme komunikační cesty a připravíme vaši agendu.

řešení

Potom už vše běží jak má :-)


Kontaktujte nás

            

kancelář Brno, Hybešova 40
sídlo Brno, Lidická 700/19